Happiness through my eyes in May

Mei was een drukke maand zoals gewoonlijk. Moederdag, mijn verjaardag en ook nog de verjaardag van Marcel. Daarnaast had ik ook nog een examen waar ik druk voor aan het studeren was. Halverwege mei op een woensdag ging ik dit examen maken. En op 1 vraag na gezakt. Ik was teleurgesteld in mijzelf maar ook in het resultaat. Maar ik zou mijzelf niet zijn om de dag na het examen vol goede moed mijn boeken weer op te pakken. Het leven is altijd vallen en opnieuw weer opstaan. En zodra je niet meer opstaat heb je verloren.

Tijdens de afgelopen maand was ik thuis in mijn kasten wat aan het zoeken en toen ineens viel mijn oog weer op dit mooie dagboek. Een huwelijkscadeau van mijn vriendin. We kennen elkaar nu al sinds februari 1991. Ik schreef met haar en maandelijks vielen over en weer enorme leuke brieven op mooi postpapier en mooie kaarten in de brievenbus. De tijden zijn veranderd en eerlijk gezegd mis ik het. Er is niets leukers dan dat iemand de moeite voor je neemt om een kaart uit te zoeken en op te sturen of een brief te schrijven.

Toen mijn vriendin trouwde heb ik alle brieven die ze aan mij geschreven heeft gekopieerd en aan haar gegeven. Zo heeft ze van die mooie periode een soort dagboek van haar leven. Door haar brieven zal ik haar nooit vergeten want ik heb ze nog steeds. Zij gaf mij dit dagboek cadeau tijdens mijn huwelijk. Met daarin onze tijdslijn, wat we hebben meegemaakt en hoe onze vriendschap zich ontwikkelde. Ik vond dit dus in mijn kast en werd er door geraakt. Een stukje geluk in mijn leven. En ineens voelde ik weer de heimwee naar een goede mooie brief. Die ik vast en zeker ga schrijven op korte termijn.

Ook mijn vriendin Rebecca Spencer heeft een blogpost over geluk in mei geschreven. Rebecca woont in Engeland. Ik heb haar al een aantal keren ontmoet tijdens wat reizen in Europa. Voor mij is ze een geweldige inspiratiebron om mijzelf nog beter te ontwikkelen in fotografie.

May was a busy month as usual . Mother’s Day, my birthday and also the birthday of Marcel . In addition, I also had an exam for which I was busy studying. Mid-May on a Wednesday, I had this exam and didn’t pass to one question. I was disappointed in myself but also in the result . But I would’t be myself if I took my books in good spirit the day after the exam. Life is always about falling down and getting up again. And once you do not get up you will lose.

During the past month I was home searching for something in my cupboards. Suddenly my eye caught this beautiful diary . A wedding gift from my girlfriend. We know each other since February 1991 . I wrote to her every month and fell over and over again enormous fun letters on nice stationery and beautiful cards in the mailbox . Times have changed and frankly I miss it. There is nothing nicer than having someone take the time for you to seek out a card and send it or write a letter.

When my girlfriend got married I have all the letters she has written to me copied and gave these to her . So she has that beautiful period of a diary of her life . Through her letters I will never forget her because I have them still . She gave me this diary during my wedding as a gift . Containing our timeline, what we’ve been through and how our friendship developed. So I found this in my closet and got all choked up. A bit of happiness in my life.  And suddenly I felt again the longing for a good nice letter. I ‘m going to write one on short term . Certainly.

My girlfriend Rebecca Spencer has written a blog post about happiness in May. Rebecca lives in England . I’ve met during some traveling in Europe. She is a great inspiration to me.

_DSC6077_DSC6083_DSC6086_DSC6087

1 comment
Add a comment...

Your email is never published or shared. Required fields are marked *

  • AnaJune 2, 2014 - 16:39

    Anna, what a beautiful book and it sounds like it’s a real treasure.ReplyCancel