Project 52 Week 52 – What life is all about

De laatste foto van het 52 weken project. Wat heb ik het afgelopen jaar veel mijn camera in mijn handen gehad. Het onderwerp van deze laatste week was waar het in het leven allemaal om gaat. Ja, waar gaat het eigenlijk allemaal om?

Onderstaand een foto met een handje vol geluk. Het Hamsa handje, of de hand van Fatima. Als je je handen en je hart open houd dan kan je het goede blijven ontvangen.

Ik wens je voor 2012 al het beste. Dank je wel voor jullie lieve berichtjes die je hebt achter gelaten op mijn blog.

This is the last picture from the project 52. I had my camera a lot in my hands the past year. The subject from this week was: What is life all about.

Beneath a picture with a hand full of luck. If you keep your hands and your heart open you can receive all the best in life.

I wish you all the best for 2012. Thanks for all the blog love you gave me.

1 comment
Add a comment...

Your email is never published or shared. Required fields are marked *

  • Holly ThompsonJanuary 2, 2012 - 17:26

    Anna, I feel so blessed to have shared our photography journey this year! I have seen you grow your skills and your heart. I wish nothing but the best in 2012 and I can’t wait to see what you do next!ReplyCancel